Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC: Có 04 phòng​

 
Phòng đọc tổng hợp, phòng mượn, phòng Thông tin điện tử và phòng thiếu nhi
 
1. Phòng đọc tổng hợp:


*   Hướng dẫn sử dụng:
        -  Bạn đọc để túi xách vào tủ theo quy định, trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư .
       -  Bạn đọc tự chọn báo, tạp chí trên kệ, giá  theo nhu cầu, không qua khâu thủ tục mượn. Số lần đổi báo, tạp chí không hạn định. Tuy nhiên, mỗi lần mượn không quá 3 tài liệu.
       -  Sau khi đọc xong, bạn đọc trả tài liệu lại vị trí cũ.
       -  Đối với tài liệu là sách, bạn đọc có thể tra tìm trên máy theo hướng dẫn của thủ thư. Điền thông tin quyển sách cần vào phiếu yêu cầu, trình tại quầy thủ thư và chờ nhận sách.
       -  Phòng đọc tổng hợp với hơn 200 loại báo, tạp chí và trên 36.000 bản sách các loại trong và ngoài nước. Sách về địa chí trên 2.000 bản, sách ngoại văn khoảng 3.000 bản
       -  Trưng bày một số báo, tạp chí  của hai tuần gần nhất.
       -  Trưng bày sách mới theo chuyên đề. Ngoài ra tất cả các loại sách, báo, tạp chí thư viện có nằm ở kho đóng, sẽ phục vụ khi bạn đọc có yêu cầu...
       -  Bên cạnh đó còn có sách địa chí khoảng 1400 quyển (sách viết về văn hóa, nghệ thuật, về con người, quê hương,… Trà Vinh)
 
*  Hình thức phục vụ:
       -  Đọc tại chỗ
 
Chú ý:  


        -  Bạn đọc không được xé, cắt xén, hay ghi chép vào tài liệu. Nếu bị phát hiện, bạn đọc phải đền tiền bằng giá trị tài liệu cộng thêm tiền phạt theo quy định của nhà nước. Tùy  theo trường hợp vi phạm, bạn đọc có thể bị thu hồi thẻ thư viện.
       -  Bạn đọc cần kiểm tra tài liệu trước khi sử dụng. Báo ngay cho thủ thư nếu tài liệu đã bị xé, rách hoặc bị cắt xén.
 
2. Phòng mượn tài liệu:
Phòng mượn với gần 70.000 bản sách các loại. Thời gian mượn là 10 ngày, sau đó bạn đọc phải đến trả hoặc gia hạn thêm 10 ngày nữa.
 
*  Hướng dẫn sử dụng:
Bạn đọc để túi xách vào tủ theo quy định, trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư .
 
*  Dịch vụ cho mượn tài liệu: được tổ chức theo 02 hình thức
 
 a. Tài liệu tự chọn:
Bạn đọc tự chọn sách trên giá theo nhu cầu. Sách trên giá đã được phân loại và sắp xếp theo môn loại (theo khung phân loại DDC).
 
b. Tài liệu mượn theo yêu cầu:
Bạn đọc tra tìm trên máy, hoặc trong tủ mục lục, ghi lại số ký hiệu kho, sách, tên sách chính xác để việc lấy sách được nhanh chóng.
 
   *  Thủ tục mượn, trả  tài liệu:
       -  Đưa phiếu yêu cầu hoặc tài liệu đã chọn  cho thủ thư tại quầy
       -  Gửi CMND hoặc đóng tiền thế chân tùy theo giá trị tài liệu.
       -  Nhận biên lai thu tiền thế chân
       -  Kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi quầy
       -  Trả tài liệu và  nhận lại  tiền thế chân hoặc CMND nếu có yêu cầu
 
Chú ý: 


        -  Bạn đọc không được xé, cắt xén, hay ghi chép vào tài liệu. Nếu bị phát hiện, bạn đọc phải đền tiền bằng giá trị quyển sách cộng thêm  tiền phạt theo quy định của nhà nước. Tùy theo trường hợp vi phạm, bạn đọc có thể bị thu hồi thẻ thư viện.
       -  Bạn đọc cần kiểm tra tài liệu trước khi mượn về. Báo ngay cho thủ thư nếu tài liệu đã bị xé, rách hoặc bị cắt xén…


* Hình thức phục vụ: Mượn về nhà


3.  Phòng Thiếu nhi:
Trên 18.000 bản sách và 15 tên tạp chí các loại. Bạn đọc có thể đọc tại chổ hoặc mượn về nhà. Tuy nhiên, bạn đọc phải đóng thế chân số tiền ít nhất là 50.000 đồng  khi mượn về. Số sách được mượn nhiều hay ít tùy theo số tiền thế chân đã đóng.
 
4.  Phòng Thông tin điện tử:
Hiện nay có 40 máy tính phục vụ ban đọc, đường truyền tốc độ cao, phục vụ miễn phí. Bạn đọc để túi xách vào tủ ngay cửa ra vào và trình thẻ thư viện cho cán bộ quản lý.