Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
DỊCH VỤ PHOTOCOPY, IN VÀ ĐÁNH VĂN BẢN


Giúp bạn đọc có nhu cầu photocopy, in và đánh văn bản các loại tài liệu được Thư viện cho phép, bạn đọc có thể liên hệ phòng Hành chính (đối với dịch vụ photocopy) và phòng truy cập internet (đối với dịch vụ in thường và đánh máy).


1.  Giá biểu:

       -     Photocopy:  300 đ/trang

       -     In  thường:  500 đồng/ tờ

       -     Đánh máy:  3000/tờ (01 mặt)

(Giá có thay đổi tùy theo từng thời điểm và số lượng nhiều có giảm)


      -    Thời gian phục vụ:              Từ thứ hai – thứ sáu

      -     Buổi sáng:                          Từ 7 giờ đến 11 giờ

      -     Buổi chiều:                          Từ 13giờ đến 17 giờ

Chú ý:

+  Đối với dịch vụ in thường và đánh máy sẽ phục vụ suốt tuần kể cả buổi tối  theo lịch trực của phòng.

+  Trường hợp bạn đọc có nhu cầu photocopy tài liệu cho đơn vị, công ty, bộ phận photocopy chỉ cấp giấy biên nhận chứ không có hoá đơn.

+  Ngoài ra bạn đọc có thể đăng ký photocopy thông qua website của Thư viện.