Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN1. Dịch vụ gia hạn sách qua mạng:


Các bước thực hiện như sau:
 Vào Website của thư viện tỉnh – Vào Đăng nhập – Vào phần Dành cho độc giả - vào Sách đang mượn. Click vào biểu tượng: "gia hạn" của quyển sách. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và Click: "đồng ý".
 Click vào mục Thông tin từ thủ thư để biết tài liệu của bạn có được chấp nhận gia hạn hay không.


2. Dịch vụ đăng ký mượn trước tài liệu qua mạng:


Điều kiện để được đăng ký mượn trước:
Bạn đọc không có sách quá hạn
Sách đang được cho mượn không còn trong kho


Các bước như sau:
         -  Vào Website của thư viện tỉnh – click  Đăng nhập 

       -  vào phần Tra cứu tài liệu. Tìm tên tài liệu cần mượn, nếu tài liệu đang lưu thông không còn trong kho.

       -  Bạn đọc click vào biểu ghi, vào phần Yêu cầu mượn trước, điền thông tin theo yêu cầu và  Click "đồng ý". Khi có sách, thủ thư sẽ thông báo, bạn đọc đến nhận tại phòng mượn.​