Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Search
SÁCH THEO CHUYÊN ĐỀ
Sách mới theo chủ đề
 
Công tác luân chuyển tài liệu xuống cơ sở là một phần quan trọng trong công tác phục vụ bạn đọc ngoài thư viện. Trong năm qua, thư viện tỉnh Trà Vinh đã luân chuyển tổng cộng 69 điểm, 138 lượt cho phòng đọc sách, thư viện cơ sở thuộc 09 huyện, Thành Phố, thị xã, Đồn biên phòng, Trại giam Bến Giá, Phòng công tác chính trị Công An tỉnh và Bưu điện văn hóa xã, tổng số lượng 36.800 bản sách; 36.264 tên sách, đạt 138% so với kế hoạch năm 2017. Đồng thời chú trọng mở rộng địa bàn phục vụ, tích cực tìm thêm nhiều điểm mới nhằm tạo mọi điều kiện để người dân có sách báo để đọc, thực hiện tốt phương châm “Sách đi tìm người” mà công tác luân chuyển đề ra.  
 
 

Tài liệu mới

 • Sự biến đổi của nhân vật thần thánh tư thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Dung
 • Nguyễn Thị Dung
  Hội nhà văn
 • Câu đố Jrai và Bahnar : Sưu tầm, giới thiệu / Nguyễn Văn Tuệ
 • Nguyễn Văn Tuệ
  Hội nhà văn
 • Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam . T.3 , Từ năm 938 đến năm 1505 / Nguyễn Bá Dương chủ biên,... [và những người khác] biên soạn
 • Nguyễn Bá Dương , chủ biên
  Quân đội Nhân dân
 • Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu / Trương Thu Trang
 • Trương Thu Trang
  Mỹ thuật
 • Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam . T.4 , Từ năm 1505 đến năm 1930 / Nguyễn Bá Dương chủ biên,... [và những người khác] biên soạn
 • Nguyễn Bá Dương , chủ biên
  Quân đội Nhân dân
 • Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam . T.5 , Từ năm 1930 đến năm 1975 / Nguyễn Bá Dương chủ biên,... [và những người khác] biên soạn
 • Nguyễn Bá Dương , chủ biên
  Quân đội Nhân dân
 • Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam . T.6 , Từ năm 1930 đến năm 1975 / Nguyễn Bá Dương chủ biên,... [và những người khác] biên soạn
 • Nguyễn Bá Dương , chủ biên
  Quân đội Nhân dân
 • Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa / Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Mỹ thuật
 • Dân ca nghi lễ dân tộc H'mông : Giới thiệu / Hoàng Thị Thủy
 • Hoàng Thị Thủy
  Hội nhà văn
  Ảnh hoạt động thư viện