HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU BỘ SƯU TẬP SỐ ĐỊA CHÍ ĐBSCL BẰNG PHẦN MỀM EBOOKLIB2020

  • 02/08/2022
  • 1755
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

PHÂN HỆ TRUY CẬP DỮ LIỆU (CHO BẠN ĐỌC THƯ VIỆN):

- Tải về và giải nén: EbookLib.rar vào ổ D: (Hay C: tùy ý) tạo thành folder có tên EbookLib. Trong đó có 3 files:


1. Nháy vào EbookLib_2020.exe để chạy phần mềm. Phần mềm sẽ tạo shortcut trên desktop để tiện cho những lần chạy sau đó.

 Tài khoản:     bandoc.tvtv

Mật mã:        @bandoc.tvtv


Nhập tài khoản, password đã được cấp và 6 ký số bảo mật


Màn hình chính của phần mềmChức năng: Duyệt, khởi tạo, xem và tìm kiếm dữ liệu


Màn hình tìm kiếm dữ liệu

 

Màn hình xem nội dung dữ liệu

 

Màn hình trình bày toàn văn tài liệu có kiểm soát

EbookLib.rar